Konserve Kodlama

18 July 2020by tamsamakina0

Konserve kodlama uzun süre dayanabilen bir yiyecek saklama yöntemi olan konservelerin üzerine tarih, lot, parti vb. özelliklerin ink-jet kodlama yöntemi ile kodlanması işlemine verilen genel addır.

Konserveler, bu yöntemin öğrenilmesinin ardından tarih boyunca yiyecek saklanması için kullanılan bir yöntem olmuştur. Konserve kullanımı günümüzde de oldukça yaygındır. Konservelerin kullanılacağı kaplamaların oldukça dikkatli seçilmesi olası bir metal zehirlenmesi ihtimalin ortadan kaldırılması için gereklidir. Konserve kaplama işleminde kodlama yapılması üretilen konservenin denetimini sağlayan etkili bir faktör olarak göze çarpmaktadır. Kodlama yapılması sayesinde üretim bilgileri kolaylıkla öğrenilebilmekte ve denetleme yapılabilmektedir. Bu sayede meydana gelebilecek zehirlenme gibi istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasının engellenmesi hedeflenir.

 

Konserve Kodlama Amacı

Konservelerin uzun süre sıcaklık değişimlerinden fazla etkilenmeden saklanabilmesi seyahatlerde tüketilmesi için oldukça faydalı bir yöntem olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Ancak bu saklama işleminin de konserveyi tüketenlerin sağlığını tehlikeye atmamasının sağlanması gerekmektedir.

Kodlama yöntemi ile konservelerin hangi partisinin ne zaman nasıl üretildiği, ne zaman dağıtıldığı, nereye teslim edildiği, tüketiciye ne zaman sunulduğu ve ne zaman tüketici tarafından satın alındığı kolaylıkla anlaşılabilecektir ve bu durum da ortaya çıkabilecek bir soruna erken müdahale edilmesini sağlayacaktır.

Bu sebeple en başta tüketicinin korunması ve dağıtımın takip edilmesi için konserve kodlama işlemi önem arz etmektedir. Konserve üretiminde ısıl işlem uygulanmadan kodlama yapılması gerekmektedir.

Üretici Açısından Anlamı

Üreticiler için konserve işlemi sonrası yapılan konserve kodlama üreticinin o ürünü daha iyi takip edebilmesini sağlaması açısından önemlidir. Zira bu şekilde üretici ürettiği konservenin dağıtımını ve pazarını, tüketicinin o ürünü ne seviyede talep ettiğini anlamasını sağlaması bakımından önemlidir.

Üreticiler tarafından satışa sunulan bu ürünün kimler tarafından hangi bölgelerde daha hızlı bir şekilde tüketildiğinin anlaşılması durumunda üretici tarafından o tüketici profiline uygun pazarlama yapılması sonucunda üreticinin kar maksimizasyonu yapması kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumda aynı zamanda üretici tarafından bunların muhasebelerinin yapılması da kolay olmaktadır. Bu üretici açısından işlemini kolaylaştırıcı bir etki olarak ortaya çıkmakla birlikte aynı zamanda verimliliği sağlar.

 

Tüketici Açısından Anlamı

Kodlama işlemi tüketiciler için hemen hemen her zaman avantaj sunmaktadır çünkü olası bir zarara uğrama durumunda üreticiye ulaşılmasını mümkün kılmakta ve denetim sırasında o ürün ile aynı zamanda aynı lotta çıkmış olan diğer ürünlerin kontrol edilmesi ile bir yandan da ürünün sorununun kökenini öğrenmeyi sağlar.

Tüketiciler için konserve kodlama işlemi güven duygusunun oluşmasında önemli bir etkendir. Hemen hemen her tüketici bir ürünü tüketmeden önce son kullanma tarihini kontrol etmektedir. Bu da kontrol dürtüsünün yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Konserve kodlama işleminin son ısıl işlemden hemen önce yapılması kodlamanın daha kalıcı olmasına yardımcı olur ve daha uzun süre denetim sağlar.

 

Kodlama İşleminin Faydaları

Konserve kodlanması sadece ürün denetimini sağlamaz. Aynı zamanda bilgilendirme amacı taşır. Kodlama sayesinde tüketici şikayetlerini bildirebileceği gibi aynı zamanda ürünün içeriğinde tüketicinin alerjik reaksiyon veya intolerans gösterebileceği maddelerin bulunup bulunmadığını öğrenmesini de sağlar.

Konserve kodlama işlemi sayesinde konservenin içeriğine ulaşmak mümkün olabilmektedir. Bu da birçok tüketici tarafından üreticiye güven duyulmasını sağlar. Üretici, tüketiciyi bilgilendirdikçe daha fazla güven kazanır. Bu da tüketici tarafından daha çok tercih edilmesini ve tavsiye edilmesini sağlayarak üreticinin kendini geliştirmesini sağlar. Tüketicilerin içerik hakkında bilgilendikleri ve tükettikleri ürünler için geri dönüş yapmaları durumunda da üreticinin stratejisini yönlendirmesi ve bu yönde planlar hazırlaması sağlanması mümkün olabilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact FormWe Can Call You

  https://www.tamsamakina.com/wp-content/uploads/2020/01/trharita.png
  Follow UsSocial Media Accounts
  Follow us on social media
  https://www.tamsamakina.com/wp-content/uploads/2020/01/trharita.png
  Contact FormWe Can Call You

   BİZİ TAKİP EDİNSocial Links
   Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

   Copyright 2022 Tamsa. All Rights Reserved DigiScores

   Copyright 2020 Tamsa. All Rights Reserved. DigiScores

   English